Detaljplan Lappen 16

Arbetet med en ny detaljplan för området söder om Munksjögatan pågår och samråd hölls den första mars i år.

Jönköping University förväntas växa i många år framåt och behöver säkerställa möjligheten till fortsatt expansion. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad i tre etapper om totalt c:a 43000 m2 BTA inkl. garage, varav etapp 1 utgör c:a 22000 m2.