Ombyggnad av hus 9

Vecka 9 (2023) börjar vi ombyggnationen av plan 1-3 på östra delen av Studenternas hus. Väntas vara klart under februari 2024 då arbetet kommer ske i etapper.