Byggnader

Högskolefastigheters fastighetsbestånd består av 10 byggnader med en BRA yta om 91 681 m².

Mariedal

Byggnadsår: 1850

BRA yta: 722 m²

Verksamhet: Konferensanläggning

Mariedal är Högskolans gemensamma konferenslokal och är den äldsta byggnaden på högskoleområdet.

Bibliotek

Byggnadsår: 1914

Tillbyggnad: 1997

BRA yta: 5 467 m²

Verksamhet: Bibliotek, café

Studenternas Hus

Byggnadsår: 1914

Tillbyggnad: 2002

BRA yta: 3 816 m²

Verksamhet: JTH, Studentkår, Höfab, Restaurang/Café,

Röda Villan

Byggnadsår: 1961

BRA yta: 407 m²

Verksamhet: Förskola

Hälsohögskolan

Byggnadsår: 1968

BRA yta: 17 812 m²

Verksamhet: Hälsohögskolan, Restaurang, Garage

Internationella Handelshögskolan

Byggnadsår: 1997

Tillbyggnad: 2004

BRA yta: 15 511 m²

Verksamhet: Internationella Handelshögskolan, Restaurang, VD-kansli, IT, Campusservice

Tekniska Högskolan

Byggnadsår: 1997

Tillbyggnad: 2001

BRA yta: 17 142 m²

Verksamhet: Tekniska Högskolan, Studentkår, Garage

Högskolan för lärande & kommunikation

Byggnadsår: 2000

BRA yta: 18 891 m²

Verksamhet: Högskolan för lärande och kommunikation, Tandhygienistutbildning, Restaurang, Garage

Campus Arena

Byggnadsår: 2014

BRA yta: 4 821 m²

Verksamhet: Sporthall, Gym, Garage

Service Center

Byggnadsår: 2016 tillbyggnad till JIBS (Internationella Handelshögskolan)

Verksamhet: Reception

Hus K

Byggnadsår: 2019

BRA yta: 7 092 m²

Verksamhet: Högskoleservice, Tentamenssalar, Garage

Vision – ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept!

I samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet vill Jönköping University starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Ansökan skickades till regeringen under mars 2022.

Det nya centrumet för tandvård med grund- och forskarutbildning kommer att lokaliseras inom lärosätesområdet för Jönköping University och byggas helt utifrån de krav som ställs på en toppmodern utbildning och ett centrum för odontologi.