Aktuellt

Ombyggnad av hus 9

Vecka 9 (2023) börjar vi ombyggnationen av plan 1-3 på östra delen av Studenternas hus. Väntas vara klart under februari 2024 då arbetet kommer ske i etapper.

Grävning längs med biblioteket

Jönköping Energi kommer att gräva på vårt område för att byta servis, på vår mark kommer de att gräva utmed Biblioteket på den sidan som vätter mot Hus K, passage kommer forfarande att vara möjligt. Arbetet är påbörjat!

Takbyte

Vi utför takbyte på JTH och JIBS.

Detaljplan Lappen 16

Arbetet med en ny detaljplan för området söder om Munksjögatan pågår och samråd hölls den första mars i år. Jönköping University förväntas växa i många år framåt och behöver säkerställa möjligheten till fortsatt expansion. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad i tre etapper om totalt c:a 43000 m2 BTA inkl. garage, varav etapp 1 utgör c:a 22000 […]