Hus 10(K) är sedan ett tag i bruk

Totalt omfattar byggnaden 7200m² BTA.

Tage och Söner Byggnads AB har utfört byggnationen med hjälp av ett antal underentreprenörer.

Hus 10 (K)