HLK – Hus 4 (H)

Inom HLK – Hus 4 (H) håller vi nu på och bygger till och utökar personalrummet för lärarna. Arbetena färdigställs under våren.