Om oss

Högskolefastigheter i Jönköping AB (HÖFAB) har som uppdrag är att tillhandahålla och effektivt förvalta ändamålsenliga och attraktiva lokaler och därigenom bidra till en fortsatt positiv utveckling av högskoleverksamheten i Jönköpings kommun. Bolagets fastighetsförvaltning bedrivs både i Jönköping och i Gränna och ska präglas av finansiell stabilitet och långsiktighet.

Campus Gränna AB äger och förvaltar de fastigheter som Jönköping University bedriver sin verksamhet i. I våra byggnader bedrivs utbildning och administration samt att vi har restaurang och bostäder till studenterna. Flera av husen har stort kulturhistoriskt värde. För mer information besök Campus Gränna AB.

Amela Baksic

Ekonomi & administration

Claes-Göran Elm

Drifttekniker Husansvarig:Hus G, J (HHJ, Campus Arena)

Stefan Bodin

Byggnadsingenjör / Fastighetschef Campus Gränna Husansvarig:Campus Gränna

Mikael Falk

Driftingenjör

Jimmy Lindh

Drifttekniker Husansvarig:Hus C, H, K (Biblioteket, HLK, HS)

Göran Wimmerfalk

Drifttekniker Husansvarig:Hus A, B, D & E (HS, IHH, Stud.H & JTH)

Erling Johnsen

Campusutvecklare, Projektledare

Historia kring högskoleområdet

Den tomt där Högskolans lokaler är uppförda är gammal industritomt. Här uppförde Jönköpings Mekaniska Werkstad de första fabriksbyggnaderna under 1860-talet och områdets historiska karaktär har till viss del bevarats. Exempelvis inryms delar av det nya Högskolebiblioteket i den tidigare gjuterihallen.