Ny i våra lokaler

Hej! Du som är ny i våra lokaler. Välkommen!

Vi som förvaltar lokalerna, som Jönköping University bedriver sin verksamhet i, heter Högskolefastigheter i Jönköping AB (HÖFAB) och är sju anställda med Magnus Olsson som VD. Oss hittar du i hus D, Studenternas Hus, med ingång från gården i det nordöstra hörnet.

Vi har mycket teknik i husen för att hjälpa oss och er att få en trevlig vistelse i våra hus och givetvis för att hushålla med energi och miljön. HÖFAB är miljöcertifierade och arbetar hela tiden med miljö i fokus. Vi vill ge dig lite information om hur tekniken fungerar.

Belysning

Belysning i korridorer styrs till stor del av automatik som är kopplad till solljus och tid. När solljuset är starkt släcker vi ner två tredjedelar av belysningen för att spara energi och finns ingen rörelse detekterad så släcks även den sista tredjedelen. Det är möjligt att tända manuellt om man tycker det behövs. Vid rörelse i släckt utrymme tänds belysningen igen.

Belysning i salar måste tändas manuellt och kan likaså släckas manuellt men skulle det glömmas så släcks belysningen med automatik efter ca: 20 minuter om ingen närvaro detekteras.

Komfort

All ventilation i utrymmen för fler än fyra personer är behovsstyrd. Det innebär att i dessa utrymmen sitter en givare som läser av luftkvaliteten i rummet. När givaren, som mäter koldioxidhalten, blir påverkad så ökar ventilationen tills givaren är nöjd. Värme och kyla finns ofta i dessa utrymmen också och då har vi givare som läser av temperaturen i rummet. Vi eftersträvar att hålla ca: 22°C. För att automatiken skall klara detta måste givarna i rummen kunna detektera rätt luftkvalitet och rätt temperatur så därför, för Din skull, hjälp oss hålla dörrar och fönster stängda alltid.

Brandlarm

Husen är utrustade med ett utrymningslarm, om larmet ljuder lämna genast lokalerna följ utrymningsskyltarna. Ser du rök, gå i motsatt riktning och följ utrymningsskyltarna åt det hållet.​